کشف 14 جرم آسمانی فرا نپتونی

تلسکوپ فضایی هابل با رصد مرزهای منظومه شمسی موفق شد 14 جرم آسمانی یخی را در فرا سوی سیاره نپتون کشف کند.

در فراسوی مدار سیاره نپتون قلمرو اجرام آسمانی با عنوان "سیارکها" آغاز می شود. این منطقه دور که در مرزهای منظومه شمسی واقع شده است خاستگاه سنگهای یخی غیرقابل شمارش در اشکال و ابعاد مختلف است که با عنوان "اجرام انتقال نپتونی" (TNO) شناخته می شوند.

یکی از بزرگترین اجرام TNO پلوتون است که زمانی نهمین سیاره منظومه شمسی بود اما امروز در گروه سیاره های کوتوله طبقه بندی می شود.

 

این منطقه مرزی همچنین مملو از ستاره های دنباله دار است که معروفترین آنها ستاره دنباله دار "هالی" است. بخش اعظم این اجرام که تاکنون حدود هزار نمونه از آنها شناسایی شده بسیار کوچک و بسیار دور از خورشید هستند و بنابراین رصد آنها بسیار دشوار است.

 

به همین علت ستاره شناسان از تکنیک ویژه برای روشن کردن تاریکی مرزهای منظومه شمسی استفاده می کنند. اکنون این ستاره شناسان با استفاده از این متد که برپایه اطلاعات بایگانی شده توسط تلسکوپ فضایی هابل قرار دارد موفق شدند 14 جرم TNO جدید را کشف کنند.

"سزار فانتس" از دانشگاه آریزونای شمالی در این خصوص توضیح داد: "اجرام انتقال نپتونی بسیار مورد توجهند چون به منزله آجرهای باقی مانده از تشکیل منظومه شمسی هستند. این اجرام سنگی بسیار دور از خورشید حرکت می کنند و همانند نوارهای باریک نور در تصاویر دیده می شوند."

براساس گزارش وورد ساینس، این تیم تحقیقایت نرم افزاری را توسعه دادند که صدها تصویر گرفته شده توسط هابل را برای جستجوی این نوارها تجزیه می کند. سپس کاندیداهای احتمالی برای تائید و یا رد کشف به صورت مرئی مورد آزمایش قرار گرفتند.

بیشتر این اجرام در منطقه ای با عنوان "نوار کویپر" نزدیک به دایره البروج واقع شده اند. دایره البروج خطی از آسمان است که نقشه منظومه شمسی را نشان می دهد.

به همین دلیل این تیم تا فاصله 5 درجه از دایره البروج را برای افزایش احتمال موفقیت جستجو کردند. با این روش 14 جرم را شناسایی کردند که شامل یک سیستم دوتایی (دو TNO که یکی در اطراف دیگری می چرخد) و 12 جرم TNO منفرد دیگر می شوند. نور تمام این اجرام 100 برابر ضعیف تر از نور جرمی است که با چشم مسلح دیده می شود.

این ستاره شناسان محاسبه کردند که این اجرام واقع در مرزهای منظومه شمسی به طور متوسط بین 40 تا 100 کیلومتر قطر دارند.

به گفته این دانشمندان، کوچکترین این اجرام، باقیمانده های برخوردهایی هستند که در 5/4 میلیارد سال گذشته رخ داده اند.

 منبع:

سایت نجوم ایران

/ 0 نظر / 14 بازدید