نزدیک ترین هم نشینی مشتری با زمین طی 50 سال اخیر

به گزارش آسوشیتدپرس، مشتری ساعات آخر روز دوشنبه از فاصله 592 میلیون کیلومتری زمین عبور می کند که از سال 1963 تاکنون نزدیکترین هم نشینی این سیاره با زمین است.

این سیاره هنگام غروب آفتاب در قسمت پایین آسمان در سمت مشرق مشاهده می شود و در حوالی نیمه شب مستقیما در بالای سر دیده خواهد شد و علت آن این است که زمین تا ساعات اولیه بامداد سه شنبه از میان مشتری و خورشید عبور خواهد کرد.

مشتری که بزرگترین سیاره منظومه خورشیدی است شبیه یک ستاره بسیار درخشان -- سه برابر پرنورتر از شباهنگ که درخشانترین ستاره شب است-- به نظر می رسد.

 

در حال حاضر ماه بیشترین درخشش را در آسمان شب دارد. دوربین های دوچشمی و تلسکوپ ها به طرز چشمگیری رصد مشتری را که به همراه قمرهای بسیار آن در هنگام غروب آفتاب از افق شرق طلوع می کند، بهبود می بخشد.

'تونی فیلیپس' اخترشناسی درکالیفرنیا گفت: مشتری در حال حاضر بسیار درخشان است و برای کشف آن به نقشه نیازی ندارید.

وی افزود: برای مشاهده مشتری تنها کافی است که از خانه خارج شوید و به آسمان نگاه کنید.

بر حسب اتفاق، اورانوس نیز در همان شب یک هم نشینی نزدیک خواهد داشت. اورانوس در نزدیکی مشتری ظاهر خواهد شد، اما رصد آن با چشم غیر مسلح دشوارتر خواهد بود.

با استفاده از یک تلسکوپ اورانوس شبیه یک صفحه زمرد رنگ با جدایی کمتر از یک درجه از مشتری می درخشد.

مشتری تقریبا هر 12 سال به هم نشینی زمین می آید. در سال 1999 این سیاره با فاصله اندکی بیشتر ، از نزدیکی زمین عبور کرد.

فیلیپس افزود: چیزی که به ندرت اتفاق می افتد این است که این بار اورانوس همان زمان یک هم نشینی نزدیک با مشتری دارد که این پدیده تنها یک بار در طول عمر انسان اتفاق می افتد.

وی خاطر مشان کرد: اورانوس درحالی که با استفاده از یک تلسکوپ اورانوس دقیقا در نزدیکی مشتری دیده می شود در فاصله 7/2 میلیاردی کیلومتری زمین نیز قرار خواهد داشت.

منبع:

سایت نجوم ایران

/ 0 نظر / 8 بازدید