نخستین فراخورشیدی های هم اندازه زمین کشف شدند

منظومه خورشیدی کپلر ۲۰ شامل ۵ سیاره است که به دور ستاره‌ای شبیه به خورشید ما در گردش‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دو سیاره این منظومه یعنی کپلر ۲۰ f و کپلر۲۰ e تقریبا هم اندازه زمین هستند. سیاره کپلر ۲۰ f چهارمین سیاره در این منظومه است که هر 19/6 روز یک بار حول ستاره مرکزی گردش می‌کند و دمای سطح آن ۴۲۶ درجه سانتی گراد است.
سیاره دیگر یعنی کپلر ۲۰e، با دمای سطحی ۷۶۰ درجه سانتی گراد هر 6/1 روز یکبار گردش مداری‌اش را کامل می‌کند.

از نظر اندازه سیاره کپلر ۲۰e حدود ۹۰% زمین است و سیاره کپلر ۲۰f تنها ۳ درصد از زمین بزرگ‌تر است.
دمای بسیار بالای این سیارات نشان می‌دهد که در منطقه حیات، جایی که آب می‌تواند به صورت مایع باشد، قرار ندارند. این کشف، نتیجه بررسی داده‌های پیچیده‌ای است که تیم تلسکوپ فضایی کپلر بر روی نور ستارگان انجام می‌دهند.
گام بعدی دانشمندان کشف سیاراتی است که نه تنها هم اندازهٔ زمین باشند، که در سطح آن‌ها آب مایع نیز وجود داشته باشد.

/ 0 نظر / 20 بازدید